Fruity Klub

Naziv projekta: Fruity Klub
Institucionalna potpora

Iznos: 40.000,00
Donator: Zaklada Kultura Nova

O projektu:

Fruity Klub djeluje kao sociokulturni centar za mlade u kojem je moguće realizirati aktivnosti koje promiču suvremeni audivizualni izričaj, korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji te potiču razvoj street art umjetnosti kroz organiziranje uličnih manifestacija i umrežavanje sa street art umjetnicima iz inozemstva. Projekt obuhvaća osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, organizaciju i provedbu koncerata, festivala, glazbenih, likovnih i strip radionica, video/foto izložbi, prezentaciju umjetničkih radova i proizvoda nastalih kroz Klub mladih, sudjelovanje mladih umjetnika u nacionalnim i međunarodnim kulturnim projektima te međunarodnim kulturnim razmjenama. Klub također promovira neformalno obrazovanje mladih u području kulture i umjetnosti. Korisnici su mladi te kulturna i šira javnost.

 

Fruity club

Fruity club is a social-cultural center for youth, for realization of the activities which are promoting modern audio-visusal expression, use of the modern technologies in the art production and promotion of the street art through organization street events and networking of street artists from abroad. Project includes organizing space and place for everyday artist and creatives work, organization and implementation of concerts, festivals, music, art and comics wokrshops, video/photo exibitions, presentation of the art works and products made in the Youth club, participating of young artists in national and international cultural projects and international cultural excanges. The club also promotes informal education of youth in the area of culture and art. Users are youth and cultural and general public.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org