No hate online – no hate offline

Oznaka projekta:  HR-21-31-2013-R3

Naziv projekta: „No hate online – no hate offline"

“Korisnik: Mirovna grupa mladih DUNAV
Partner: PRoni Centar Brčko

Kratki opis projekta:

Cilj ovog projekta je kroz organiziranje različitih aktivnosti u Brčko distirktu BiH i kroz direktan rad s mladima udrugama i ustanovama informirati mlade ljude i podići njihovu svijest i znanja o mirovnom dijalogu, nenasilju, kampanji „Reci ne mržnji“ u Europskoj uniji, europskom građanstvu i mogućnostima i pravima koje jedna mlada osoba ima kao građanin Europske unije.
Projekt podrazumijeva niz aktivnosti vezanih za informiranje mladih ljudi o njihovim mogućnostima i pravima u svakodnevnom životu i kroz korištenje društvenih mreža. Kroz aktivnost posebnu pažnju volonter će dati aktivnostima koje se bave zaustavljanju govora mržnje među mladima svakodnevnoj vršnjačkoj komunikaciji i na internetu. Pored toga volonter će irnformirati mlade o temama poput: mobilnosti, volonterstva, prilika za usavršavanje i učenje, organiziranje različitih radionica i informiranje o mogućnostima za mlade općenito. Sve aktivnosti će biti provedene kroz niz radionica za djecu i mlade, organiziranje radionice, online sesija, izradu lokalne kampanje s mladima za zaustavljanje govora mržnje na internetu, radionice jačanja kapaciteta mladih ljudi za korištenje društvernih mreža u svrhu aktikvizma u lokalnoj zajednici. Kroz ovo će se jačati i kompetencije, promovirati  mobilnost, promovira se Europsko građanstvo, što dugoročno doprinosi prevenciji socijalne isključenosti i većoj uključenosti mladih.
Osim toga kroz različite edukativne i društvene sadržaje mladi ljudi iz grada organizaciji domaćina će imati priliku da istraže i razviju svoja znanja o nacionalnim manjinama i nacijama u njihovom vlastitom okruženju a u isto vrijeme i dati im priliku da se upoznaju s mladim osobama koji su odnedavno građani Europske unije i nauče njihova iskustva o ulasku u EU i prihvaćanja europskih vrijednosti. Mladi ljudi će ovim projektom dobiti mjesto gdje mogu biti sami kreatori svog slobodnog vremena, pokazati i razviti svoju kreativnost i stvaralaštvo i ofline i online, razviti duh novih inicijativa, nove vještine, razvijati svoje potencijale kako bi spriječila socijalna isključenost mladih.
 Korisnici projekta biti će mladi u dobi od 15- 30 godina. Projekt će se provesti na području Brčko distrikta BiH trajati 12 mjeseci, volonter iz Hrvatske  biti će uključen u aktivnosti PRONI Centra Brčko kroz direktan rad s mladima.

 

Projekt traje od 1.1. 2014. - 31.03.2015.
Angažirani volonter: Benjamin Tahto

Ugovaratelj: Agencija za mobilnost i programe EU

No hate online-no hate offline

The aim of this project is through organizing different activities in Brčko district BIH and through direct youth work and organisations and institutions to inform youth and to raise their awareness about peace dialoge, non-violence, campaign “Tell no to hate” in the European union, Europe citizenship and possibilities and rights  which one young person has as a citizen of the European union.
Project includes activities about informing youth about their possibilities and rights in everyday life through using social networks. Through activitiy special attention volunteer will give to the activities which are stopping hate speech and hate among youth in everyday youth communication on the Internet. Besides that volunteer will inform youth about themes like: mobility, volunteering, opportunities to improve and study, organizing different wokrshops and informing youth about possibilities in general. All activities will be implemented like workshops for kids and youth, online sessions, making local campaing of youth for usind social networks for activism in the local community. Through this will be strengthen competences, improve mobility, promote Europe citizenshiiop, which in long term contributes of the prevention of social exclusion and bigger involment of youth. Besides that through different educational activities youth will have a chance to explore and develop their knowledges about national minorities and nations in their own surroundings and at the same time give opportunity to youth of the city of Vukovar to meet with youth citizens of the European union and to learn about their cultures and habits. Youth will with this project get a place where they can be creators of their own free time, to show and develop their creativity, to prevent social exclusion of youth.
Users of the project will be youth from 15-30 years. Project will take place in Brčko district BIH and will last 12 months, volunteer from Croatia will be involved in the activities of PRONI center through direct work with youth.

 

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org