Projekti

Projekt: “Ambasadori jednakosti” "Equality Ambassadors"
Trajanje: 01.03.2020.-01.07.2022.
Financijska potpora: Europska Komisija/Erasmus+
Nositelj projekta: “Smashing Times”, Dublin/Irska

Projekt: Za jedno – ZAJEDNO!
Trajanje: 29.05.2020.-28.05.2022.
Financijska potpora: Europska unija/ Europski Socijalni fond/ Ured za udruge Vlade RH
Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih Dunav

Projekt: Mladi za Vukovar
Trajanje: 01.07.2020. -31.08.2021.
Financijska potpora: Agencija za mobilnost i programe Europske unije/ Europske snage solidarnosti
Iznos dodijeljene potpore: 26.791,00 HRK

Projekt: Peace Innovation Lab: Youth Work Edition
Trajanje: 01.10.2019. – 01.10.2021.
Financijska potpora: Europska Komisija/ Erasmus+
Nositelj projekta: South East European Youth Network Secretariat (SEEYN)

Projekt: Vukovarski društveni atelje
Trajanje: 1.1.2020.- 31.12.2020.
Financijska potpora: grad Vukovar
Iznos dodijeljene potpore: 9.000,00 HRK

Trajanje projekta: 01.01.2020.-30.06.2021.

Financijska potpora:Europska unija/ AMPEU - program Europske snage solidarnosti