Projekti

Naziv projekta: Razmjena umjetnosti

Broje projekta: 2019-2-HR01-KA105-061115

Financijska potpora : Europska unija/Agencija za mobilnost programe EU/ program Erasmus +

Sufinanciranje: Grad Vukovar

Naziv projekta:Vukovarske ljetne vibre

Broj projekta: 2019-1-HR01-ESC11-060737

Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Naziv projekta: Vu u EU informiranje i debatiranje

Financijska potpora: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - http://www.mvep.hr/

Naziv projekta:Mladi za stare

Broj projekta:  2018-1-HR01-ESC11-060191 
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Europske snage solidarnosti

Trajanje projekta: 01.01.2019.- 15.01.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 13.264,00 €

Partneri: LOGO jugendmanagement gmbh - https://www.logo.at/#

Naziv projekta:Mladi za mlade

Broj projekta:  2018-2-HR01-KA125-047591    
Financijska potpora: Europska unija/Agencija za mobilnost i programe EU/program Erasmus +

Trajanje projekta: 01.10.2018.- 31.12.2019.

Iznos dodijeljene potpore: 19.070,00 €

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org