Mirovnoj grupi mladih Dunav za provedbu projekta Klub mladih MGMD odobrena su sredstva u iznosu od 35.500,00 kuna od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. U sklopu projekta koji se provodi od 1.kolovoza do 31. prosinca 2009 godine biti će organizirana edukacija o prevenciji ovisnosti koju ćemo provoditi u dvije škole na području Grada, dok ćemo kroz organiziranje edukativnih radionica proizvodnje elektroničke glazbe mladima pružiti priliku da sami stvaraju glazbu (BEAT BOX) i da svoja stvaralačka umijeća iskažu kroz dva javna nastupa. U sklopu projekta mlade ćemo informirati o mogućnostima koje pruža Europska volonterska služba i uključivanjem mladih u korištenje tih mogućnosti doprinijeti mobilnosti mladih s našeg područja.Mladima se pruža prilika i za sudjelovanje na kreativnim i športskim aktivnostima koje ćemo organizirati.

Kontakt

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV

Voćarska 17

32000 Vukovar, Croatia

Tel/fax: +385 (32) 414-633

info@ypgd.org