Tijekom ožujka, travnja i svibnja 2013. naši volonteri iz Španjolske, Latvije i Poljske u Klubu mladih provodili su tečaj španjolskog jezika, organizirali španjolsko veče, organizirali tečaj Salse, tečaj poljskoj jezika, radionice grafita, kreativne radionice, vodili Fruity street studio - glazbeni studio MGDM, provodili sportske aktivnosti u Klubu, te u OŠ N.Andrića asistirali nastavi tjelesnog odgoja, zalsužni su za izrađene promotivne materijale Kluba mladih i aktivnosti MGMD.

Contact

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV
YOUTH PEACE GRUP DANUBE

Adresa: Voćarska 17, 32000 Vukovar, Croatia

Telefon: Tel/fax: +385 (32) 414-633
info@ypgd.org